OM OSS

Om SKEMEK Mekaniska AB i Skellefteå
This image for Image Layouts addon

Tillgångar

Våra tillgångar består av en fastighet som inrymmer kontor och personalutrymmen, samt verkstad och lager på bottenvåningen. Företaget äger fastigheten till 100 %.

Samtliga maskiner, utrustningar, provningsutrustning samt datorer ägs av företaget. Fordonsparken består av en traktor, tre bilar samt två släpvagnar.

Till våra tillgångar räknas också en fast och trogen arbetskraft eftersom flera av de anställda har varit över 20 år i företaget.

Vårt sätt att offerera fasta priser är också en stor tillgång eftersom det ökar kundtillfredsställelsen och därmed kundtroheten.

Vi försöker att ta in lärlingar och PRAO-elever för att dessa ska kunna sprida ett positivt budskap om vårt företag och för att hjälpa dem till en bra utbildning.

VD:n håller en kontinuerlig kontakt med bank och försäkringsbolag. Han är också ansvarig för våra övriga externa kontakter.

This image for Image Layouts addon

Våra leverantörer

SKEMEK AB upprättar där det är möjligt ett samarbetsavtal med sina underleverantörer som innehåller nettopriser, leveransvillkor etc.

Vi strävar efter att ha en dialog och erfarenhetsåterföring med våra leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga, hög produktkvalitet och ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Varje leverantör registreras i vårt leverantörsregister. Fel och brister i tillverkning, kvalitet eller leverans antecknas på leverantörskortet. Dessa faktorer beaktas vid vår årliga värdering av leverantörerna.

This image for Image Layouts addon

Kvalitet & Ansvar

SKEMEK AB och dess personal skall i alla avseenden uppfylla sina kunders krav på kvalitet på företagets produkter och tjänster. Kunderna skall uppleva kvaliteten på företagets produkter och tjänster som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i företagets affärsrelationer. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar.

Med rätt kvalitet avses kundernas ställda (specificerade) krav på produkter och tjänster. Då kraven ej är specificerade, skall kvaliteten motsvara branschens ställda krav.

Företagets tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden. Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt samt ske under säkra förhållanden. Kvalitet i dessa båda begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en av oss inom företaget.

Ansvar för kvalitet

Aktivt engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att utveckla och vidmakthålla rätt kvalitet vid företaget. Varje medarbetare skall framstå som företagets kvalitetsambassadör såväl på den egna verkstaden som hos företagets kunder.

All personal som är engagerad i projektet har kvalitetsansvar för sin del och därmed även kvalitetsansvar på den slutgiltiga produkten. Detta ansvar avser även arbetsmiljön.

Varje person är kontrollansvarig för sina avsnitt i organisationen och har därmed full rätt att stoppa produktionen om någon del i enheten inte uppfyller gällande specifikationskrav.

Certifikat

  • Alla våra montörer har gått kursen ”Heta arbeten”.
  • Samtliga svetsare har godkända certifikat för sina arbetsuppgifter.

Adress

Postadress:
Maskinvägen 12
931 37 Skellefteå

Besöksadress:
Maskinvägen 12
Mullberget

Kontakt

Tfn: 0910-128 81

Fax: 0910-77 98 79

E-post: ab.skemek@telia.com

Direktnummer

Mikael Johansson
070-563 92 01  

Thomas Johansson
070-546 01 92